Dne 13.3.2020

Výkonný výbor fotbalového klubu Nový Jičín, rozhodl s platností v návaznosti na mimořádná opatření státu o placení členských příspěvků na r. 2020 takto:

  1. Platba čl. příspěvku na první pololetí je stanovena v plné výši tj. 1.500,00 Kč (termín zaplacení do 31.3.2020).
  2. Platba čl. příspěvku na druhé pololetí bude stanovena v adekvátní výši ponížené o měsíce, které budou bez aktivity klubu po dobu nařízenou státem a řídící komisí fotbalu pro Moravu a Slezsko (termín zaplacení do 30.9.2020).
  3. Výši platby čl. příspěvku na druhé pololetí vám včas stanoví a sdělí po rozhodnutí VV FK NJ vaši trenéři tak, aby jste je mohli zaplatit. 

Děkujeme za pochopení, neboť nám jde především o zdraví všech našich členů !!!

s pozdravem

P. Hurta - předseda