Dne 14.5.2020

Výkonný výbor fotbalového klubu Nový Jičín, rozhodl s platností v návaznosti na další uvolňování státu v situaci COVID-19, že opětovně zahajuje činnosti pořádané klubem FK Nový Jičín, z. s.

DŮLEŽITÉ INFO K TRÉNOVÁNÍ OD PONDĚLKA 18.5.2020:

 • Dodržujte
 1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
 2. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
 3. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
 4. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 5. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
 6. Žádáme rodiče (doprovod), aby předali své děti, tak jak ve školkách a školách, již před tribunou převlečené s batůžkem (pití, kopačky) a do budovy a areálu vůbec nevstupovali. Po tréninku je opět čekali před tribunou.
 7. Hráči by měli na první trénink donést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI (dodá každý trenér).
 8. Do areálu vstupují jen členové FK NJ (hráči, trenéři, funkcionáři FK). Hráči vstupují na hřiště výhradně venkem a ne přes tribunu !!!!
 9. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. 
 10. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
 11. WC bude pro hráče zpřístupněno z boku tribuny a bude se pravidelně desinfikovat – je zajištěno TJ NJ !!!.          
 12. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.


Děkujeme za pochopení, neboť nám jde především o zdraví všech našich členů (hráčů) !!!

s pozdravem

P. Hurta - předseda