Počet E-mail Telefon Funkce Jméno Licence
1.   720 071 295 Hlavní trenér Petr Blejchař A
2.   731 568 876 Vedoucí mužstva Marek Magdon -
3.     Masér Anna Bartoňová -

ID: 8040311