Počet E-mail Telefon Funkce Jméno Licence
1.   602 716 499 Hlavní trenér Alois Skácel A
2.   731 568 876 Vedoucí mužstva Marek Magdon -
3.     Masér Anna Bartoňová -

ID: 8040311